Styring

Intelligente bygningsinstallationer kan blive hverdag i ethvert hjem og på enhver arbejdsplads.

Installationer, der automatisk regulerer strømforbruget, tænder og slukker lyset, regulerer varmen, koordinerer alarmsystemer eller udfører andre opgaver, så der kan spares både tid og penge.

Den automatiske styring kan lade forskellige systemer tale sammen og på den måde effektivisere en lang række processer. Hvor avanceret det skal være, afhænger af den enkelte virksomheds eller boligforenings behov.

Styring - Hjemmet

Komfort, sikkerhed og energibesparelser. Det er ord, der beskriver de installationer, der kan gøre hjemmet intelligent.

Det kan være lyset, der tænder automatisk, når man kommer hjem. Det kan være systemer, der regulerer varme og ventilation. Eller det kan være alarmer, der holder øje med huset, når det er tomt.

Det er en verden, der er fuld af muligheder. En verden af intelligente bygningsinstallationer, som kan gøre en travl hverdag nemmere.

Styring - Kontoret

For mange virksomheder er el-regningen en tung post blandt udgifterne. Men sådan behøver det ikke være. Med en automatisk styring af strømforbruget til eksempelvis lys og computere kan der spares mange penge.

Og det er endda kun et af de områder, hvor intelligente bygningsinstallationer med fordel kan benyttes. Det kan også være systemer, der regulerer ventilation, temperatur og markiser eller lader adgangskontrollen kommunikere med datanetværket, så computeren tænder, når man træder ind ad døren.

En grundig analyse kan fastslå, hvordan den enkelte virksomhed lettest kan opnå store gevinster ved at gå over til automatisk styring af de mange forskellige processer.